Bowens teori om individens interaktion i olika system

Den teoretiska förankringen i mitt arbete finns i Bowens teori. Murray Bowen formulerade teorin genom att använda systemtänkandet, för att sammanföra kunskap om människan som en produkt av utvecklingen av livet på jorden, med kunskap från forskning om familjen.

En teori om emotionella/känslomässiga system som visar hur familjen, arbetsgruppen och sociala sammanhang påverkar individen och hur den enskilde individen påverkar gruppen man verkar i. Att se sammanhang och förstå hur system fungerar är relativt nytt inom området ledarskap.

Det vanligaste angreppssättet när stressen ökar, är fortfarande fokus mot enskilda individer – att utse en syndabock och/eller försvara eller skuldbelägga sig själv och andra, vilket inte minskar stressen. Systemtänkandet visar på nya och mer effektiva alternativ för att hantera situationer och lösa problem vid stress.

Det viktigaste sammanhanget är det vi är födda i. Ur det kan vi lära oss något om oss själva och om andra. När vi får kunskap genom fakta om våra familjsystem får vi också en ökad verklighetsförankring. Det avspeglar sig i såväl personliga som professionella relationer.

FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.